Misja Buddyjska - Trzy Schronienia w Polsce

Tradycje buddyjskie w Misji Buddyjskiej

Obecnie w krajach buddyjskich istnieją tradycje Therawady, różne szkoły Mahajany i Wadżrajany.

Therawada obejmuje kraje takie jak Śri Lanka, Birma, Tajlandia i inne. Mahajana dominuje w krajach takich jak Chiny, Wietnam, Korea, Japonia. Wadżrajana obejmuje obecnie Tybet, Mongolię, Bhutan, Nepal.

W Misji Buddyjskiej mamy ośrodki reprezentujące następujące tradycje buddyjskie:

Brak jest szkół Therawady, choć chętnie wsparlibyśmy działalność tej tradycji Polsce.

W Chinach jedna mniszka z Misji Buddyjskiej w Polsce praktykuje chińską szkołę Zen zwaną – Ch'an.

Misja Buddyjska w Polsce jest otwarta na wszystkie tradycyjne szkoły i zakony buddyjskie z Azji i w miarę możliwości wszystkie będą zapraszane.