Misja Buddyjska - Trzy Schronienia w Polsce

Główna siedziba misji

ul. Śląska 12/12
70-432 Szczecin
tel. kom. 694 231 420
e-mail:misjabuddyjska@mahajana.net
www: misja.mahajana.pl

Adresy ośrodków

Adresy poszczególnych ośrodków misyjnych znajdą państwo w wykazie ośrodków.