Misja Buddyjska - Trzy Schronienia w Polsce

Ośrodki Misji Buddyjskiej

Ośrodki różnych buddyjskich tradycji, działające pod patronatem Misji Buddyjskiej – Trzy Schronienia, znajdują się w następujących miastach (kolejność alfabetyczna):

 1. Szczecin — Główna Siedziba Misji oraz Biuro Misji

 2. Kraków — Shambhala Kraków
 3. Lublin — Ośrodek Misyjny (Sōtō Zen)
 4. Lublin — Ośrodek Misyjny Zangdok Palri
 5. Opole — Świątynia Taego Zen-Dae Won Sa (Zen)
 6. Poznań — Świątynia Engakuin (Zen)
 7. Poznań — Gedenpa (Gelugpa)
 8. Radom — Karma Kagyu (Kagyupa)
 9. Regulice — Karma Kamtzang (Kagyupa)
 10. Szczecin — Kabgye Ling
 11. Szczecin — Kunzang Ling (Ningmapa)
 12. Szczecin — Ośrodek Misyjny (Sōtō Zen)
 13. Szczecin — Shambhala Polska
 14. Szczecin — Świątynia Hakubaizan Sanboin (Sōtō Zen)
 15. Toruń — Sakya Dechen Choling (Sakya)
 16. Warszawa — Acala (rime)
 17. Warszawa — Drikung Samten Choling (Kagyupa)
 18. Warszawa — Dro Phen Dziang Ciub Ling (Gelugpa)
 19. Warszawa — Ho Hakubaji Sangen (Rinzai Zen)
 20. Warszawa — Instytut Marpy
 21. Warszawa — Nalanda Bodhi
 22. Warszawa — Polska Sangha Jodo Shinshu Nishi Honganji-ha (Jodo Shinshu)
 23. Warszawa — Sangha Uśmiech Buddy (Zen)
 24. Warszawa — Shambhala Warszawa
 25. Warszawa — Ośrodek Misyjny Bukkoin (Sōtō Zen)
 26. Warszawa — Tara Mandala Polska
 27. Wólka Kosowska — Ho Hakubaji Sangen (Rinzai Zen)
 28. Wrocław — Druk Jesze Dordże (Kagyupa)
 29. Szczecin — Ośrodek Misyjny Tekisuian (Rinzai Zen)

Główna Siedziba Misji oraz Biuro Misji
Adres: ul. Śląska 12/12
70-432 Szczecin
e-mail: misjabuddyjska@mahajana.net
www: misja.mahajana.net
* * *
Shambhala Kraków
Opat: Mirosław Flokiewicz
Tel. kom.: 505 898 303
Adres: ul. Stradomska 17/4
31-052 Kraków
e-mail: szambala.krakow@gmail.com
www: krakow.shambhala.org
* * *
Ośrodek Misyjny w Lublinie
Szkoła: Soto Zen
Opat: Czcigodny Furyu (Krzysztof Leśniak)
Adres ośrodka: ul. Chrobrego 20/48
20-611 Lublin
Tel. kom.: 605 834 345
e-mail: furyu1959@wp.pl
www: www.kanzazendo.yoyo.pl
* * *
Zangdok Palri
Szkoła: Ningma
Nauczyciel: Tulku Urgien
Opat: Jacek Miśniakiewicz
Adres ośrodka: Nadrzeczna 57 m. 2
20-437 Lublin
Tel. kom.: 603 91 41 72
e-mail: jacekmisioknd@gmail.com
www: buddalublin.blogspot.com
* * *
Świątynia Taego Zen – Dae Won Sa
Szkoła: Zen
Opat: Hae Mahu Sunim
Adres ośrodka: ul. Ligonia 1/12
45-362 Opole
Tel. kom.: 515 898 146
e-mail: info@taegozen.pl
www: taegozen.pl
* * *
Świątynia Engakuin
Szkoła: Zen
Opat: Jolanta Libera
Adres ośrodka: ul. Królowej Jadwigi 54/8
61-873Poznań
e-mail: kontakt@engakuin.net
www: engakuin.net
* * *
Gedenpa
Szkoła: Gelugpa
Opat: J.E. Desi Rinpocze
Adres ośrodka: ul. Głęboka 6/3
61-552 Poznań
Tel. kom.: 729 240 051 (lub Kanzen)
e-mail: gedenpa@mahajana.net
www: gedenpa.mahajana.net
* * *
Karma Kagyu
Szkoła: Kagyupa
Opat: Lama Trinley
Adres ośrodka: ul. Osiedlowa 32 m.19
26-600 Radom
Tel.: 506 048 045
* * *
Karma Kamtzang
Szkoła: Kagyupa
Opat: Lama Włodek
Adres ośrodka: ul. Drozdowa 1
32-566 Regulice
Tel.: 730 044 066
e-mail: wl.ok.999@gmail.com
* * *
Kabgye Ling
Opat: Janusz Popko
Adres ośrodka: ul. 5 lipca 17 A/4a
70-376 Szczecin
Tel. kom. 782 036 105
e-mail: kabgyeling@gmail.com
* * *
Kunzang Ling
Szkoła: Ningmapa
Opat: Wojciech Czajkowski
Adres ośrodka: ul. Śląska 12/12
70-432 Szczecin
Tel. kom.: 501 395 978
e-mail: info@kuntuzangpo.net
www: kuntuzangpo.net.pl
* * *
Ośrodek Misyjny
Szkoła: Soto Zen
Opat: Czcigodny Kanzen
Adres ośrodka: ul. Śląska 12/12
70-432 Szczecin
Tel. kom.: 691 231 420
e-mail: misjabuddyjska@mahajana.net
www: mahajana.net
* * *
Szambala Polska
Opat: Dominik Zięba
Adres ośrodka: ul. Śląska 8/4, 70-432 Szczecin
Tel. kom.: 603 759 575
e-mail: dominik.zieba@post.pl
www: www.shambhala.pl
* * *
Świątynia Hakubaizan Sanboin
Szkoła: Soto Zen
Opat: Czcigodny Kanzen
Adres ośrodka: ul. Bogusława 3, IV p.
70-440 Szczecin
Tel. kom.: 691 231 420
e-mail: sanboin@mahajana.net
www: sanboin.mahajana.net
* * *
Sakya Dechen Choling
Szkoła: Sakya
Nauczyciel: Lama Jampa Thaye
Opat: Przemysław Żywiczyński
e-mail: gurgyn@wp.pl
Adres ośrodka: ul. Mickiewicza 1/3 m. 7
87-100 Toruń
* * *
Acala
Szkoła: Rime
Opat: Drolma
Adres ośrodka: ul. Pańska 75 lokal 12
00-834 Warszawa
Tel. kom.: 886 824 293
e-mail: acala.acala@wp.pl
www: tibet.house.pl
* * *
Drikung Samten Choling
Szkoła: Kagyupa
Opat: Lama Tsering Rinpocze
Adres ośrodka: ul.Koszykowa 82B m 49, 02-008 Warszawa
Tel. kom.: 601 350 160 (Bogdan)
e-mail: info@garchen.pl
www: garchen.pl
* * *
Dro Phen Dziang Ciub Ling
Szkoła: Gelugpa
Opat: Ajiam-Jiang
Adres ośrodka: ul. Kuracyjna 11, 02-910 Warszawa
Tel. kom.: 739 609 022
www: drophen.tibethouse.pl
* * *
Ho Hakubaji Sangen
Szkoła: Rinzai Zen
Nauczyciel: Czcigodna Roshi Maria Reiko Moneta-Malewska
Adres ośrodka 1: ul. Rozłogi 9/15
01-310 Warszawa
Adres ośrodka 2: ul. Zielona 11
Wólka Kosowska, Magdalenka
Tel.: (022) 839 71 03 (Mirosław Kaliński)
e-mail: rinzaipl@hotmail.com
www: www.rinzaizen.com.pl
* * *
Instytut Marpy
Opat: Tomasz Szczygielski
Adres ośrodka: ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 49/U12, 03-982 Warszawa
Tel. kom.:
e-mail: tomasz@marpa.pl
www: www.marpa.pl
* * *
Nalanda Bodhi
Opat: Roman Skrzypczak
Adres ośrodka: ul. Grójecka 106/5, 02-367 Warszawa
Tel. kom.: 609 626 207
e-mail: roczny1@yahoo.com
* * *
Polska Sangha Jodo Shinshu Nishi Honganji-ha
Szkoła: Jodo Shinshu
Nauczyciel: Czcigodna Myoshu Sensei
Adres ośrodka: Woronicza 76/22
02-640 Warszawa
Tel./fax: (22) 6469569
www: www.jodoshinshu.pl
* * *
Sangha Uśmiech Buddy
Szkoła: Zen
Opat: Kyojo
Adres ośrodka: ul. 1 sierpnia 40/6, 02-134 Warszawa
Tel. kom.: 722 327 258
e-mail: sangha@usmiechbuddy.org
www: www.usmiechbuddy.org
* * *
Shambhala Warszawa
Opat: Anna Batorczak
Adres ośrodka: ul. Śniadeckich 20/21, 00-656 Warszawa
Tel. kom.: 501 328 080
e-mail: warszawa@shambhala.info
www: www.szambala.pl
* * *
Ośrodek Misyjny Bukkoin
Szkoła: Soto Zen
Opat: Doko
Adres ośrodka: ul. Puławska 234/13
02-670 Warszawa
www: bukkoin.net
* * *
Tara Mandala
Szkoła: Kagyupa
Nauczyciel: Lama Tsultrim Allione
Opat: Iwona Khandro
Adres miejsca praktyki: pl. Śniadeckich 20/21
00-656 Warszawa
Tel. kom.: 600 310 343
e-mail: poland.taramandala@gmail.com
www: https://taramandalapoland.wordpress.com
* * *
Ośrodek Misyjny Druk Jesze Dordże
Szkoła: Kagyupa
Nauczyciel: J.Ś. Gyalwang Drukpa
Opat: Jigme Pema Khandro
Adres ośrodka: ul. Kazimierska 29/18
51-657 Wrocław
e-mail: wroclaw@drukpa.org.pl
www: drukpa.org.pl
* * *
Ośrodek Misyjny
Szkoła: Soto Zen
Opat: Czcigodny Nyogen
Adres ośrodka: ul. Chorzowska 45/1
52-023 Wrocław
Tel. kontaktowy: 0601 705 736 (Bunyu)
e-mail kontaktowy: bunyu@mahajana.net
uwagi: opiekun ośrodka mieszka obecnie w Japonii w związku z tym dane kontaktowe podano do Bunyu.
* * *
Ośrodek Misyjny Tekisui-an
Szkoła: Zen
Opat: Dokan
Adres miejsca praktyki: świątynia Sanboin w Szczecinie
Tel. kom.:
e-mail: