Misja Buddyjska - Trzy Schronienia w Polsce

Witamy na stronie
Misji Buddyjskiej – Trzy Schronienia w Polsce

Misja Buddyjska jest kościołem – związkiem wyznaniowym, który formalnie został zarejestrowany 22 czerwca 1995 roku i wpisany do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w dziale A pod pozycją numer 97.

Misja Buddyjska powstała w sierpniu 1992 roku staraniem osób, które od lat siedemdziesiątych prowadziły religijną działalność buddyjską w Polsce i mających doświadczenie praktykowania Dharmy w buddyjskich klasztorach w Azji.

Nasze doświadczenie zebrane przez lata zarówno w Polsce jak i w Azji, pozwoliły nam na stworzenie Misji Buddyjskiej w oparciu o tradycyjne struktury buddyjskie. Odzwierciedla to również charakter Misji, która koncentruje się na przekazie do Polski tradycyjnej Dharmy Buddhy, wolnej od nieautoryzowanych zmian.

Misja Buddyjska zaprasza z Azji do Polski i wspomaga nauczycieli Dharmy mających pełne i autentyczne wykształcenie religijne. Tym samym bierze pełną odpowiedzialność za nauczanie Dharmy w Polsce w ramach swojej działalności. Więcej informacji na temat celów i zadań Misji Buddyjskiej można znaleźć tutaj.