Misja Buddyjska - Trzy Schronienia w Polsce

Publikacje

Misja Buddyjska – Trzy Schronienia w Polsce wydała dotychczas dwie większe publikacje:

Dhammapada, Ścieżka Mądrości Buddy [PDF] [TeX] [DOC]
Od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy, Dhammapada była i jest uznawana za najbardziej zwięzłe przedstawienie nauki Buddy, jakie można znaleźć w kanonie palijskim, oraz za główny duchowy testament wczesnego buddyzmu. W krajach wyznających buddyzm Theravady, takich jak Sri Lanka, Birma i Tajlandia, wpływ Dhammapady jest wszechobecny. Jest ona wiecznie świeżym źródłem tematów kazań i dyskusji, przewodnikiem w rozwiązywaniu niezliczonych problemów życia codziennego, materiałem do wstępnych duchownych pouczeń dla nowicjuszy w klasztorach. Można oczekiwać, iż nawet doświadczeni pustelnicy o skłonnościach kontemplacyjnych zaszyci w leśnych pustelniach czy górskich jaskiniach, wśród swych nielicznych dóbr materialnych będą mieli kopię tej książki. Ponadto podziw dla Dhammapady nie ograniczał się jedynie do zadeklarowanych wyznawców buddyzmu. Wszędzie tam, gdzie ją poznawano, jej moralna szczerość, realistyczne pojmowanie życia ludzkiego, aforystyczna mądrość i poruszający przekaz drogi ku wolności od cierpienia, zyskiwały jej oddanie i cześć ludzi reagujących na to, co dobre i prawdziwe. [...]
Buddyzm [PDF] [TeX] [DOC]
Książka ta jest próbą przedstawienia polskim Czytelnikom jednej z wielkich religii świata — buddyzmu. Religia ta jest nadal nieznana w naszym kraju, choć przypuszczalnie parę tysięcy osób podaje się za jej wyznawców, a nie wiadomo ilu Polaków sympatyzuje z nią. [...]

Ponadto osoby związane z Misją tworzą popularny serwis mahajana.pl, w którym udostępniane są teksty z różnych tradycji buddyjskich, przybliżające polskim czytelnikom Dharmę Buddhy.